top of page

Welke Shanty wordt het..?

Het werken op zo’n imposant groot zeilschip was zonder meer erg zwaar. Om het werk te verlichten werd er dus ritmisch gezongen. Maar niet elk ritme is geschikt voor elke klus aan boord.

Er ontwikkelden zich dan ook drie soorten shanty’s. De halyard shanty; de short haul shanty  en de capstan shanty.

De halyard shanty, werd gezongen bij zwaar en langdurig hijswerk zoals het hijsen van het loodzware grootzeil. Dit waren liederen met een enigszins traag tempo.

De short haul shanty werd gezongen bij kort ritmisch werk, zoals het aantrekken van de schoot of het binnenhalen van de afmeertouwen.

De capstan shanty werd gezongen bij langdurige en eentonige werkzaamheden die niets met touwwerk te maken hadden maar niettemin een bepaald ritme vereisten om het werk enigszins te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld het duwen tegen de ‘capstan’, de ankerspil, om het honderden kilo’s zware anker op te halen.

De oorspronkelijke shanty’s kenden vermoedelijk nauwelijks instrumentale begeleiding. ‘All hands’ (alle handen) waren immers nodig om het zware werk te verrichten.

bottom of page