top of page

Forebitters en Pilot Verses

Naast shanty’s zijn er ook Forebitters en Pilot Verses.

Forebitters zijn de traditionele liedjes die, vaak met instrumentale begeleiding, werden gezongen op een spaarzaam rustmoment.

De-Shantyman-zingt-zaterdagnacht-op-zee.jpeg

De mannen verzamelden zich dan op de bak (het voordek) bij de forebitters (de bolders waaraan de afmeertrossen werden vastgemaakt) en zongen dan de vaak wat melancholieke liedjes over hun heimwee naar hun gelieven en het leven thuis; over de mooie en gewillige vrouwen in de havens die waren bezocht of over hun (vermeende) heldendaden tijdens de reizen die ze hadden gemaakt.

New-Foundland.jpeg

Pilot Verses zijn liedjes die tot doel hadden een juiste koers te varen op een bepaalde korte route. De tekst van het lied bestond dan uit de daadwerkelijk te volgen koers naar een bepaalde bestemming waarbij in het lied ook andere voor het veilig navigeren belangrijke informatie werd vermeld. Een voorbeeld daarvan is ‘Wadham’s Song’ waarin men de koers van Bonavista, New Foundland, naar de Cabot eilanden bezingt

bottom of page