top of page

Onze muziek

Hoewel wij een shantykoor zijn, zingen wij niet alleen traditionele shanty’s.

 

Op het repertoire van Shantykoor De Marconisten staan ook de meer algemeen bekende en vaak ‘recente’ populaire liedjes over de zee of het leven op zee. Deze liedjes hebben met elkaar gemeen dat ze een beeld geven van het leven van een zeeman of schipper in vroeger tijden.

Shantykoren zijn populair en wie nu shanty’s hoort zingen door een stel vrolijke als zeelui uitgedoste zangers krijgt veelal een romantisch beeld van het leven van de zeelui in de tijd van de grote zeilschepen.

De werkelijkheid was echter heel anders.

bottom of page