top of page

De Marine

Zorrug dat je d’r bij komt, bij de marine, bij de marine.
Zorrug dat je d’r bij komt, bij de marine moet je zijn.Het is gezond voor je lijf en je leden,
bij de marine is er niemand ontevreden.
Zorrug dat je d’r bij komt, bij de marine.

‘s Ochtens krijg je scheepsbeschuit en een koppie thee op bed.
Dan komt de eerste officier met de vinger aan zijn pet.
Hij zegt: “Meneer, ik stoor toch niet? Hier is uw ochtendblad, uw handdoek en uw stukkie zeep. Nu kunt u fijn in bad”. Je hebt een moeder en vader aan hem. Ahoy!
En hij besluit met zachte stem, zo mooi: ….
“en nou als de gesmeerde bliksem bliksem uit de veren, jullie luie voddebalen!”
“ eh..ja, meneer”

Zorrug dat je d’r bij komt …..

‘s Middags gaan we op de wal, dat doen-ne we hand in hand.
We worden prettig rondgeleid door de vrouw van de commandant.
En niemand zit er krap bij kas, je krijgt honderd gulden mee.
’t Mag allemaal in één dag op, zo geldt de wet der zee.

Maar niemand wil d’r ‘s avonds laat aan de wal. Ahoy!
Want dan begint pas goed het bal, …zo mooi.
Dan gaan we naar de fil-lum, in de kantine, in de kantine.
Eten gevulde koeken, in de kantine moet je zijn.
Dat is gezond voor je lijf en je leden, bij de marine is er niemand ontevreden.
Zorrug dat je d’r bij komt, bij de marine.

(gesproken tekst)
Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als we ’s avonds in onze kooien duiken. Want dan komt onze commandant hoogst persoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord: “Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet je niet je moeder te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest!”

Zorrug dat je d’r bij komt, bij de marine. En hij besluit met een vriendelijke snoet. Ahoy!
Als hij tot slot het licht uit doet, zo zoet.
(gesproken tekst) En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zijn laadklep open te doen die krijgt zes weken zwaar van me. Is dat begrepen?
Ja, commandant.
(gesproken tekst) “Nou mannen, dan wens ik jullie welterusten”.
“Welterusten, commandant”
Bij de marine !!!!!!

bottom of page