top of page

De Zuiderzee

Wanneer je eens komt aan de haven, dan staan daar de vissers bijeen.
De mannen uit ‘t oude verleden, uit jaren zo heel lang geleên.
Ze praten nog steeds over vroeger, de jaren van hun Zuiderzee.
Die zee maakt hen soms wel eens droevig om wat hij met hun levens deed.

De Zuiderzee nam vele levens, de Zuiderzee nam veel terug.
De vissers kenden alle tekens.
Wanneer er storm opstak, zag men dat aan de lucht,
Wanneer er storm opstak, zag men dat aan de lucht.

Wanneer je eens komt aan de haven, stap dan bij een visser aan boord.
Uw naam zal hij zeker niet vragen, maar hij neemt dan meestal het woord.
Zijn vrouw praat nog steeds over vroeger, de jaren van zijn Zuiderzee.
Die zee maakt hem soms wel eens droevig om wat hij met zijn vrienden deed.

De Zuiderzee nam vele levens, de Zuiderzee nam veel terug.
De vissers kenden alle tekens.
Wanneer er storm opstak, zag men dat aan de lucht,
Wanneer er storm opstak, zag men dat aan de lucht.

De Zuiderzee nam vele levens, de Zuiderzee nam veel terug.
De vissers kenden alle tekens.
Wanneer er storm opstak, zag men dat aan de lucht,
Wanneer er storm opstak, zag men dat aan de lucht.

bottom of page