top of page

Vrij zijn als een vogel

Vrij zijn als een vogel, dat wil toch iedereen.
De zon, de wind en de sterren,
vrij als een vogel met niemand om je heen.

‘k Zeil met m’n schip over de zeeën
één met het water en de wind.
Samen met schreeuwende meeuwen,
dan voel ik me zo vrij als een kind.

Vrij zijn als een vogel, dat wil toch iedereen.
De zon, de wind en de sterren,
vrij als een vogel met niemand om je heen.

Ligt eens mijn schip op de rede,
krijg ik weer heimwee naar zee.
Hijs weer het zeil ‘k ben tevreden.
En de wind neemt me weer met zich mee.

Vrij zijn als een vogel, dat wil toch iedereen.
De zon, de wind en de sterren,
vrij als een vogel met niemand om je heen.

bottom of page